A Paksi Képtár önálló muzeumpedagógiai oldala, amely néhány fontos és praktikus információval szeretné megkönnyíteni a múzeum-látogatás szervezését. Megismerkedhetnek a legújabb múzeumpedagógiai ötletekkel, jó gyakorlatokkal. Célunk, hogy folyamatosan és aktuálisan lehetőséget teremtsünk a múzeumpedagógiai gyakorlatok bemutatásának annak érdekében, hogy bárki megismerhesse és alkalmazhassa azokat.

Egyik legfontosabb célunk a kortárs művészet és műalkotások eljuttatása minél több emberhez: egészséges „szellemi" fogyasztás szervezése, a másik pedig, hogy a megfelelő, animáló-provokáló körülmények megteremtésével lehetőséget adjunk az egyénnek saját vizuális, plasztikai, tárgyformáló képességeinek gyakorlására, művészeti tevékenységeinek kifejlesztésére: minél több ember folytathasson tárgyformáló (és / vagy), művészeti tevékenységet, azaz képességei szerint „csináljon" művészetet.
Így az önkifejezés élményszerűen közelebb visz az autonóm művészeti munka megismeréséhez, megértéséhez, így megfelelő elméleti tájékozódással kiegészítve a művészet befogadásának is biztos alapja lehet. A cél egyik kulcsfontosságú része a gyermekközönség, hiszen az ő nyitottságuk, kreatív gondolkodásuk fogékony korunk művészetére, ami egyébként az átlagemberhez is éppoly közel van.
A kortárs művészet olyan jelrendszerrel dolgozik, amit abból a világból merít, amelyben él. A gyerekek gyorsan kódolják a látottakat, és asszociációs képességük is bámulatos.

 

Weblapunk TÁMOP 3.2.8/10/B Múzeumok Mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése keretében valósulhatott meg.

i
Mit is értünk múzeumpedagógia alatt?

Olyan pedagógiai tevékenységet mely során a múzeumi értékek a nem szakmai közönség számára megközelíthetővé válnak, ismeretek formájában elsajátíthatók lesznek, s egyúttal a közönség a múzeum jellegéről, formájáról is képet nyer a múzeumpedagógus segítségével. A múzeumpedagógia tárgyköréhez tartozik még a múzeumi közönség szervezése, szakmai elirányítása, tájékoztatása, a kiállítások, gyűjtemények népszerűsítése, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A múzeumpedagógia a neveléstudomány sajátos területe, mert kötött egy intézményformához (múzeum), kapcsolatba kerül más oktatási formákkal (iskolai oktatás, képzés, távoktatás, továbbképzés) ám elméleti munkássága inkább az adott múzeum gyűjtési köréhez kapcsolódik. Ezek a sajátosságok helyezik némileg a pedagógia perifériájára a múzeumpedagógiát, ugyanakkor sajátos helyzetéből adódóan vonzóvá is válhat gyakorló tanár és elméleti szakember számára egyaránt.

 


Ha foglalkozást szeretne rendelni, kérjük, első lépésként tájékozódjon a foglalkozásokról a honlapon, majd vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal! (06/20-8830-284; egottinger@paksikeptar.hu)
Amennyiben telefonon nem éri el kollégánkat, kérjük, szíveskedjen e-mailben felvenni velünk a kapcsolatot.
Kérjük, hogy a megrendelés esetén a VISSZAIGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL és adja le a képtár pénztárában!
Tantestületi vagy iskolai kiránduláshoz igény szerint fél- vagy egész napos, kedvezményes programcsomagokat is összeállítunk.
Foglalkozások megrendelése
Kérjük, a múzeumlátogatás előtt legalább két héttel telefonon egyeztesse velünk a programmal kapcsolatos igényeit!
A megrendelés menete
- Előzetes tájékozódás a foglalkozásokról (lásd Foglalkozások menüpont)
A foglalkozások kiválasztásakor kérjük, vegye figyelembe az ajánlott korosztályt, a maximális létszámot, a foglalkozás időtartamát, hogy a gyerekek sikerélménnyel távozhassanak a múzeumból.
- Telefonos egyeztetés a múzeum pedagógusával; Telefon: 06/20-8830-284
- Írásos megrendelő küldése a múzeum részére (Megrendelőlap) E-mail: egottinger@paksikeptar.hu
- A múzeum visszaigazolást küld a megrendelésről.
Kérjük, hogy letöltés után a formanyomtatványokat figyelmesen olvassa át és a kért adatokat (az adminisztráció könnyítése érdekében) minden esetben megadni szíveskedjen. Köszönjük!

MEGRENDELŐLAP a Paksi Képtár múzeumpedagógiai foglalkozásaira

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk mindannyiuknak!