Jogi útmutatás

A Paksi Képtár honlapjai (Pamacs, Mkii) képi és szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználására az alábbi szabályok vonatkoznak.

A honlapjainak tartalmának szerzői-, illetve vagyonkezelői jogából fakadó jogaival - eltérő megjelölés hiányában - a Paksi Képtár (a továbbiakban: Képtár) rendelkezik. A Képtárnak kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásának engedélyezésére. Minden egyes felhasználás engedélyezéséről a Képtárral előzetesen felhasználási szerződést kell kötni.

A honlap képi vagy szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint történhet. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem sérti meg a Képtár vagy más elektronikus tartalomhoz fűződő jogát.

A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a Képtár honlapjára utalással (www.paksikeptar.hu).

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a Képtár engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a tartalom rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Képtár vagy más harmadik személy jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

Magáncélra bárki készíthet a honlap tartalmáról másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

A célnak megfelelő módon és mértékig saját célra, valamint - vállalkozási tevékenységen kívüli - belső intézményi célra is készíthető másolat, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és tudományos kutatáshoz szükséges.

A szabad felhasználás eseteit kivéve a képi anyagokra a felhasználási engedélyt felhasználási szerződéssel a Paksi Képtár adja meg.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Képtár nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapján nyilvánosságra hozott tartalom felhasználása nem érinti a Képtáron kívüli harmadik fél jogát. Ebben az esetben a felhasználónak kötelessége a művek felhasználására a valamennyi jogtulajdonostól engedélyt kérni.