Programjaink


2010 őszétől kezdődően növekedett a Képtárba látogató csoportok száma. A meglévő óvodai és kistérségi csoportok mellett több paksi általános iskolai osztály is bekapcsolódott a foglalkozásainkba, összesen 41 csoport. Hetente átlagosan tizenegy csoporttal tekintettük meg a kiállításokat, mely így havi szinten közel 810-830 gyereket jelentett.

A 2011/2012-es tanévben tervezzük, hogy a paksi általános iskolák mind a nyolc évfolyama számára biztosítsuk a rendszeres és ingyenes foglakozásokat a kiállításokhoz kapcsolódóan, melynek köszönhetően így havonta 3-5 csoporttal növekedne a képtárba látogatók száma.

A kistérségi iskolák számára tovább szeretnénk folytatni a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, hiszen ezek a csoportok rendkívül nagy érdeklődéssel vettek részt a programokon, s számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak a látogatások alkalmával. A foglalkozásokon való részvételhez az önkormányzat és a tűzoltóság által biztosított busz rendkívül nagy segítség volt az iskolák számára, hiszen a beutazás önerőből való megoldása komoly nehézségeket okozna az intézmények működésében. Hasonlóan az elmúlt évekhez, október 1-jétől kezdődően minden szerdai délelőttjén (8 és 12 óra között) tudjuk a csoportokat fogadni, 1-6. osztályos korig.
A 11 meglévő kistérségi általános iskola (Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Németkér, Pálfa, Pusztahencse és Sárszentlőrinc) mellett két kistérségi óvoda is szeretne a rendszeres foglalkozásokba bekapcsolódni, amennyiben lehetőség nyílik az utazási problémák megoldására.

Emellett célunk, hogy havonta néhány időpontot meghirdetve a középiskolás osztályok és tanáraik számára is megnyissuk a képtár kapuit, amikor ennek a korosztálynak az igényeihez és érdeklődésükhöz mérten bemutatjuk számukra a képtárat é az aktuális kiállítást, így közelebb hozva hozzájuk a közgyűjtemények világát. Ezek az időpontok előre meghatározottak és a honlapon található információk, valamint az iskolákba kiküldött tájékoztatók alapján az osztályok előre bejelentkezhetnek.

Az első féléves programterv alapján minden második csütörtökön, 14-15 vagy 15-16 óra között látogathatnak el az osztályok képtárba és a tárlatvezetés, valamint különböző témájú és tematikájú foglalkozások segítségével ismerkedhetnek meg a kortárs művészet világával. Ezek a foglalkozások nem csupán az adott kiállításhoz kapcsolódnak, hanem megismertetik a Képtár történetét is.

 

Téma Tartalom Időpontok
Foglalkozások paksi óvodásoknak Játék és kreatív alkotótevékenység a kiállításhoz és a gyűjteményhez kapcsolódóan Minden nap
Foglalkozások paksi általános iskolásoknak 1-8. osztályig Beszélgetés és kreatív alkotótevékenység a kiállításhoz és a gyűjteményhez kapcsolódóan Minden nap (októbertől májusig)
Foglalkozások a kistérségi iskolák számára Beszélgetés és kreatív alkotótevékenység a kiállításhoz és a gyűjteményhez kapcsolódóan Minden szerda
Foglalkozások középiskolásoknak Beszélgetés és kreatív alkotótevékenység a kiállításhoz és a gyűjteményhez kapcsolódóan Minden második csütörtök, 14-15 vagy 15-16 óráig

 

Rendszeres múzeumi foglalkozás speciális (felzárkóztató, integrálást segítő foglalkozások)

A Gazdag Erzsi Általános Iskolában sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai képzését végzik. Dyszlexiás, dyszgráfiás, dyszkalkulációs, iskolai készségek kevert zavarával, kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő autista, hallássérült, mozgássérült, beszédfogyatékos gyermekek tanulhatnak náluk. Az iskola pedagógusai komoly hangsúlyt fektetnek a vizuális intelligencia fokozott fejlesztésére. A Paksi Képtár az ő számukra specializált programot tervez kidolgozni minden kiállítás értelmezésére, amelyet a gyerekek képességeit felmérve az adott iskolával együttműködve dolgoz ki.
A fogyatékkal élők, speciális zavarokkal küzdő gyerekek számára külön módszertani foglalkozásokon igyekszünk élményszerűvé tenni a kiállítások anyagát, hiszen ez lehetőséget nyújt számukra, hogy élményekhez, tapasztalatokhoz jussanak, s ne kudarcok érjék őket hátrányos helyzetük miatt.

Téma Időpontok
Foglalkozások speciális igényű csoportoknak Havonta kétszer

 

Nyílt nap speciális igényű csoportoknak

Félévenként egy-egy alkalommal nyílt napot tartanánk egyfajta integrációs folyamatként speciális igényű csoportnak. Első alkalommal székesfehérvári Ezredéves Speciális szakiskola diákjait várjuk múzeumpedagógiai foglalkozásra. A program első állomása a Paksi Képtár, ahol megtekintjük az aktuális kiállítást, majd ezt követően a diákok speciális igényeihez és szükségleteihez igazodva megfelelő gyakorlati foglalkozással feldolgozzuk azt. Mivel ezek a gyerekek értelmileg akadályozottak, a tárlatvezetés minimális és igényekhez igazodó, s elsősorban a játék és a kézművesség kap komoly hangsúlyt. A program folytatásaként egy sétát teszünk a Duna-korzón és bemutatjuk Paks városát, nevezetességeit és fontosabb épületeit. Ezt követően ellátogattunk a Városi Múzeumba is, ahol délutáni elfoglaltságként megismerkedünk a kiállítással és drámajátékok segítségével megbeszéljük a nap eseményeit, tapasztalatait, élményeit.

Téma Időpontok
Nyílt nap speciális igényű csoportoknak Félévente egy alkalom

Családi nap

Célunk egyrészt a múzeum népszerűsítése a felnőttek körében, hiszen a gyerekek folyamatos foglalkoztatása mellett a szülők körében is megfogalmazódhat az igény, hogy megismerkedjenek az intézménnyel, küldetésünkkel, tevékenységeinkkel. Másrészt pedig, hogy olyan programot szervezzünk a város lakóinak, ahol a család minden tagja aktívan részese, s a kulturális értékek megismerése és befogadása mellett az együtt töltött idő élménye is gazdagítja őket.
A program elsődleges célkitűzése a képtár átfogó bemutatása, építészeti, helytörténeti szempontú, valamint a hazai kortárs magyar művészetben elfoglalt szerepében. Emellett a gyűjtemény anyagának megismerése, és az aktuális kiállításnak a bemutatása és feldolgozása különböző módszerekkel. Ilyen lehet például a rendszeresen foglalkoztatott gyerekek önkéntes bevonása a családi nap programjába, játékos tárlatvezetés, saját alkotásaik elemzése, bemutatása a szüleiknek, melyik műalkotáshoz hogyan kapcsolódik vagy olyan feladat, ahol a szülő együtt alkot és játszik a gyermekkel. Félévenként évenként egy-egy alkalom szervezése vállalható, mely a hétvége egy délutánját foglalja magába.

Téma Időpontok
Családi nap Félévente egy alkalom

Múzeumandragógia

Hasonló céllal, mint a családi nap, a múzeumandragógiához kapcsolódó programjainkon is arra fektetünk hangsúlyt, hogy a felnőtt közönség körében is megismertessük a Képtár tevékenységét és gyűjteményi koncepcióját. 2011 második felében kísérleti jelleggel egy-egy alkalommal „öt órai kortársra" invitáljuk a célközönséget, hogy bemutassuk a Képtárat, tárlatvezetéssel megismerkedjünk az aktuális kiállítással és a beszélgetés és interakciók során segítséget nyújtsunk a kortárs művészet értelmezéséhez és befogadásához. A kiállítás, a gyűjtemény anyagának és a kortárs művészet értékeinek megismerése mellett előtérbe kerülhet a Képtár története, múltja és jelenlegi helyzete a város lakóinak szemszögéből.
A következő években - amennyiben érdeklődés mutatkozik a program iránt - vendégelőadókat és/vagy a város és térség művészeit kérünk fel egy-egy előadás megtartására és beszélgetésre előre egyeztetett témakörökben.

Téma Időpontok
Múzeumandragógia Havonta egy alkalom

Alkotótábor

Az elmúlt évhez hasonlóan szervezünk nyári napközis alkotótábort, két korcsoportnak, 8-16 óráig, egy héten át. A gyűjtemény alkotásaiból válogatva, hozzájuk kapcsolódó feladatokkal várjuk a gyerekeket. A feladatok törekednek a játszva nevelésre, megőrizve a szabadidős program könnyedségét, ugyanakkor a magas szintű vizuális nevelés is kiemelt fontosságú. Ezen kívül meghatározó, hogy a gyerekek minél sokszínűbb technikai lehetőséggel ismerkedjenek meg, ezzel hozzájárulva ismereteik, tapasztalataik szélesítéséhez.
A vizuális alapok festészeti, grafikai, plasztikus, intermediális kifejezési lehetőségeivel hozza közelebb a kortárs művészetet a gyerekekhez, s nyújtott élményszerű programokat számukra.
A tábor kiemelt célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a művészet értékteremtő világával, fejlődjék vizuális kifejezőkészségük, s a közösségben eltöltött idő számos élménnyel és tapasztalattal gazdagítsa őket.
A tábort az érdeklődés és jelentkezés több turnusban hirdetjük meg, melyen a különböző időpontok külön tematikákat foglalnak magába. A 6-12 éves gyerekek számára hirdetjük meg, s a tábor témája és foglalkozásai is játékosabbak, s a gyűjteményi anyagot segítségül hívva tervezzük meg a témaköröket, míg a nagyobbaknak, 12-16 év közötti fiataloknak a magasabb szintű vizuális nevelés a cél, a mozit megelőző vizuális játékokon keresztül eljutunk a filmkészítés kezdeteihez, megismerve a fotó és videóművészet alapjait. Milyen hatással van társadalmunkra a média a reklámok és a márkák, hogyan befolyásolja az embereket, az internet. Mindemellett a digitális fényképezésre is komoly figyelmet szentelünk, hogy a diákok felfedezzék az új módszerek alkalmazását és új, izgalmas és eredeti műalkotásokat hozzanak létre. Megvizsgáljuk, hogy a művészek az utóbbi években milyen módszereket használtak a fényképek és a videóművészet világába, s ezen eszközök segítségével milyen újító alkotásokat hoztak létre.
Mindkét tábor esetében az egyik napon ellátogatunk múzeumba, ahol megismerkedhetünk az adott közgyűjtemény jellegzetességeivel, gyűjtőkörével, s a gyerekek részt vehetnek a helyi múzeumpedagógusok által szervezett foglalkozáson.

Téma Időpontok
Alkotótábor 6-12 és 10-14 éves gyerekeknek 3*5 nap / (három turnushét különböző tematikával)

Szabadegyetemi előadások

A program célja, hogy a kortárs művészetről és annak társterületeihez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a diákok. Meghívott előadók, művészek, szakemberek segítségével mutattuk be az egyes témaköröket
A témakörök elméleti hátterének és a bemutatott munkák és alkotások megtekintése után a résztvevők a gyakorlati foglalkozásokon is kipróbálhatják magukat, próbára tehetik kézügyességüket és kreativitásukat. Így a szóbeli ismeretközlés nyomán a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezhetnek a diákok, s ezek a tevékenységek mind az előadás, mind pedig az iskolai tananyagban megjelenő tudást is hatékonyabban mélyíthetik el.
Kiemelt fontosságú, hogy a formális oktatásban jelen lévő tudástartalmakra építsünk, ám szélesebb körben öleljük fel mindazokat az ismereteket, amikkel rendelkeznek a gyerekek. Holisztikus és interdiszciplináris szemlélet jelenik meg a szabadegyetem programsorozatában, mely hozzájárulhat a gyerekek látókörének szélesítéséhez.
A program célcsoportját elsősorban az általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok jelentik, hiszen leginkább ők rendelkeznek azokkal a háttérismeretekkel, melyek szükségesek a témák feldolgozásához, valamint azok mélysége e korosztály számára lehet meghatározó az érdeklődésük és jövőbeni tanulmányaik terén egyaránt.

Téma Időpont
Szabadegyetem Havonta egy alkalom

Filmklub

Minden szerdán ingyen látogatható filmklubot tartunk, 16 és 18 óra között. A látogatók nemcsak az aktuális kiállításhoz kapcsolódó filmeket tekinthetik meg, hanem tágabb körben művészi életpályákat, alkotói folyamatokat, beszélgetéseket és dokumentumfilmeket is megismerhetnek a résztvevők.

Baba-Mama-Tár

A 2011-ben újonnan útjára indított, azonban terveink szerint havi rendszerességgel megrendezésre kerülő programunk célközönsége a kismamák, kispapák és a négy éves kor alatti gyermekek, akik ellátogatva Képtárba nemcsak az aktuális kiállítással ismerkedhetnek meg, hanem a babák korai benyomásokat, tapasztalatokat szerezhetnek különféle anyagokkal (szivacsecset, gyurma stb). Emellett az együtt-alkotás élménye is meghatározó mind a babák, mind a szülők számára, valamint a szülőknek egy egészséges szellemi pezsgés, felfrissülés biztosítása is hangsúlyosan jelenik meg a célok között. A programokon a városban működő Süni Gyermekkuckó napközis bölcsödével alakítottunk ki kölcsönös partnerséget, melyet a jövőben is fenn kívánunk tartani.

Téma Időpont
Baba-mama Havonta egy alkalom


Szakmai programok és módszertani továbbképzések tanároknak, múzeumpedagógusoknak, muzeológusoknak

A Paksi Képtárban 2010 óta szervezünk továbbképzéseket, tanfolyamokat, szakmai beszélgetéseket múzeumpedagógusoknak, muzeológusoknak, valamint rajz- és vizuális kultúrát oktató pedagógusoknak a kortárs művészet és a múzeumpedagógia témakörében. A Paksi Képtár gyűjteménye, fő műveinek köszönhetően, egyrészt áttekintő képet ad a modern magyar képzőművészetről, másrészt e művek segítségével megbízható ismeretet szerezhetünk a modern művészet stílusairól, irányzatairól, a nemzetközi trendekről. A Képtár tárlatvezetéssel, óvodai és iskolai csoportoknak szervezett foglalkozásokkal, előadássorozatokkal, valamint sokrétű szakmai programokkal segíti elő a látogatók ismereteinek szélesítését, műértelmezéseik megbízhatóbbá válását, valamint hosszú távú együttműködések kialakítását.
A szakmai programok szervezését a következő években is folytatjuk, igazodva a szakmát érő problémák körüljárásához, feldolgozásához. Célunk, hogy az előadások ismeretközlése mellett módszertan segédletet is nyújtsunk a gyakorlatban tevékenykedő kollégáknak. Emellett tervezzük, hogy olyan rendhagyó, újító jellegű eseményekkel is gazdagítsuk a hazai múzeumpedagógiai életet, mely közelebb hozza egymáshoz a közgyűjtemények világának szereplőit: a látogatót, a múzeumpedagógusokat és a művészeket egyaránt.

Programjaink elsősorban a városi és megyei igényekre épül, azonban országos szintű események szervezése is szerepel a tervezett eseményeink között- Célunk, hogy a Képtár helyet és lehetőséget biztosítson a pedagógusok számára, hogy módszertani továbbképzéseken fejlesszék és gazdagítsák ismereteiket, s olyan közeget nyújtsunk a kollégák számára, ahol szakmai együttműködések, munkakapcsolatok is kibontakozhatnak.

Tervezett szakmai témáink és azok rendszeressége

Téma Tartalom Időpontok
Bemutatkozunk! A régió rajz- és vizuális oktatói munkaközösségének előadásai, módszertani bemutatói (Dunaújváros, Szekszárd, stb.) negyedévente
Konferencia (előadások és gyakorlati bemutatók) Egy-egy kiemelt jelentőségű témakör bemutatása egész napos program keretében félévenként egy alkalom (tavasszal és ősszel)
Kerekasztal beszélgetések Helyi és regionális szintű programok, melyek a gyakorlat irányából közelítenek egy-egy problémához, s indít el vitát, közös gondolkodást negyedévente
Kortársalgás - művész a múzeumban Lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők találkozzanak a művésszel, megismerjék munkásságát és művészete által közvetített gondolatokat, kérdéseket negyedévente